Hvem sidder bag skærmen?

Det går stærkt i ComplyCloud. Der kommer hele tiden nye medarbejdere til, og det kan være noget af en opgave at holde styr på, hvem der er hvem. Derfor giver vi hver måned mikrofonen til en af dem, du kan løbe ind i, når du er i kontakt med os. 

Denne gang kan du møde Jakob som sidder i den juridiske afdeling.

Jeg har været i ansat i ComplyCloud i lige under to år, hvor jeg startede i en deltidsstilling ved siden af jurastudiet.

Fra det nye år blev jeg så fuldtidsansat, efter at jeg havde færdiggjort min uddannelse i december. Selvom jeg laver meget af det samme arbejde som før, er det fedt at kunne koncentrere mig udelukkende om arbejdet i ComplyCloud, efter at jeg ”har fået stort kørekort”, som vi kalder det.

Det har været enormt spændende at følge ComplyClouds udvikling indefra gennem de knap to år, jeg har været her, hvor antallet af medarbejdere er blevet omtrent tredoblet. Lige nu går jeg herhjemme og glæder mig til, at vi kan komme væk fra hjemmekontoret og ind på vores rigtige kontor, og det rigtigt kan mærkes, at vi er blevet så mange mennesker. Den første øl til den første fredagsbar siden før Corona kommer til at smage ekstra godt.   

Hvad er din rolle i ComplyCloud?

Jeg sidder i vores juridiske afdeling som juridisk konsulent, hvilket betyder, at jeg først og fremmest er med til at udvikle og vedligeholde alt det juridiske indhold i ComplyCloud-løsningen. Det indebærer at indarbejde nye dokumenter i løsningen og at vedligeholde de nuværende dokumenter ved at sørge for, at de lever op til ny praksis.

Udover det har jeg fået æren af at skrive en del af det faglige indhold på databeskyttelsesområdet, som ComplyCloud udgiver jævnligt. For eksempel har jeg skrevet et par whitepapers (“Schrems II og Standard Contractual Clauses” og “Erstatning for immateriel skade som følge af GDPR-overtrædelser” ), og så har jeg produceret meget indhold til vores GDPR Casebooks, hvor vi har beskrevet og analyseret alle relevante afgørelser på databeskyttelsesområdet. Lige nu er vi faktisk ved at lægge sidste hånd på den næste udgivelse, som er lige rundt om hjørnet.

Hvad motiverede dig til at arbejde for ComplyCloud?

Før jeg arbejdede i ComplyCloud, arbejdede jeg i Københavns Retshjælp sammen med Tobias Løager, som var en af de første jurister i ComplyCloud. Han anbefalede mig at søge herinde, og selvom jeg havde et meget spændende studiejob i forvejen, lød det på Tobias som en rejse, jeg var nødt til at være med på. Det var en forventning, som på alle måder er blevet indfriet.

Det er en anderledes måde at arbejde med juraen på, som har et enormt potentiale i en ellers ret konservativ og gammeldags branche. Samtidigt er det nogle fantastiske kollegaer, jeg arbejder sammen med, som i øvrigt er ganske forskellige, da der sidder alt fra it-folk til sælgere til marketingfolk til jurister, hvilket giver en fed dynamik i hverdagen.

Hvad er det ved GDPR og ComplyCloud-løsningen, som er så spændende?

Databeskyttelse er et emne, der er underlagt en væsentligt hastigere udvikling end andre juridiske områder.

Det skyldes for det første, at GDPR er et meget nyt og i virkeligheden også ret vagt formuleret regelsæt. Derfor udfyldes og præciseres reglerne hele tiden gennem nye afgørelser, som kan vende op og ned på det hele, hvilket Schrems II-sagen er et godt eksempel på. Det er i øvrigt derfor, at vores Casebook er så nyttigt et redskab.

Det skyldes for det andet, at det er en juridisk disciplin, som er stærkt påvirket af den informationsteknologiskeudvikling. Der opstår på grund af teknologiske gennembrud ofte nye måder at behandle personoplysninger på, hvorfor der pludseligt kan opstå situationer, som lovgiver ikke har taget hensyn til.

ComplyCloud-løsningen er et fantastisk, innovativt redskab til, at vi kan sørge for, at alle vores klienter hele tiden er compliant på trods af, at det er et kompliceret og dynamisk område.