Cookie- og persondatapolitik

Læs vores persondatapolitik og hvordan vi behandler cookies. 

Cookie- og persondatapolitik

Dataansvarlig

ComplyCloud ApS
Vesterbrogade 6 D
1620 København V
Danmark
CVR-nr.: 35813764

 

1. Indledning

1.1 Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af cookies (herefter ”Politikken”) beskriver, hvordan ComplyCloud ApS (herefter ”os”, ”vi” eller ”vores”) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig i forbindelse med dit køb eller brug af vores ydelser og produkter og/eller brug af vores hjemmeside(r).

1.2 Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for dig, for at vi kan give oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger og overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (herefter benævnt ”GDPR”).

 

2. Indsamling af oplysninger med Cookies

2.1 Når du besøger og bruger vores Website, indsamler og bruger vi cookies på baggrund af dit samtykke. Oplysninger i disse cookies omfatter din IP-adresse og din brug af vores Website (herefter “Cookiedata”). Vi bruger Cookiedata til forbedring af vores Website og brugeroplevelsen og vi videregiver Cookiedata til Google Analytics. 

2.2 Vi anvender Google Analytics til at placere cookies til brug for funktionalitet og statistik, og denne information behandles på en måde, der ikke direkte kan identificere dig. Disse cookies opbevares i op til 24 måneder efter den er blevet gemt på din harddisk.

2.3 Brug af cookies til indsamling af oplysninger og data sker i øvrigt i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), §§ 3 og 4.

2.4 Hvis du ønsker at afvise eller begrænse de cookies, som placeres på din computer ved besøg på vores hjemmeside, kan du altid gøre dette ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmæ¦rksom på, at afvisning eller begrænsning af cookies har betydning for hjemmesidens funktionalitet, og det vil medføre, at der er funktioner på hjemmesiden, som du ikke kan se. Alle browsere tillader, at man sletter cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan dette gøres afhænger af den anvendte browser. Såfremt du anvender flere forskellige browsere, skal du huske at slette cookies i samtlige browsere.

 

3. Personoplysninger vi indsamler om dig

3.1 Når du benytter dig af vores services, produkter, bruger vores hjemmeside(r) eller tilmelder dig nyhedsbreve eller lignende, kan vi alt efter omstændighederne indsamle og behandle følgende typer af personoplysninger om dig. Dette gøres for at gennemføre din ordre eller varetage din brug af vores hjemmeside(r): Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, brugernavn, adgangskode, IP adresse, købshistorik, fakturerings- og bogføringsbilag, regning status (saldo, kundepoint el.), bankoplysninger (kortoplysninger eller kontooplysninger). Hvis du afgiver andre personoplysninger frivilligt, vil vi også behandle disse oplysninger i relevant omfang.

3.2 Vi behandler ikke personoplysninger om dig, udover hvad der fremgår af dette punkt 3.

3.3 Vi behandler ikke personoplysninger om børn under 13 år.

3.4 Vi behandler ikke følsomme personoplysninger (såkaldte “særlige kategorier” af personoplysninger) om dig.

 

4. Behandlingsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

4.1 Vi behandler kun dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder GDPR. Vores indsamling og behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af følgende retsgrundlag:

4.1.1 hvis vi har bedt om dit samtykke til behandling af nogle konkrete personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for de konkrete personoplysninger dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1 (a);

4.1.2 behandlingen er nødvendig for udførelsen af en kontrakt, du har med os, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1 (b);

4.1.3 behandlingen er nødvendig for vores overholdelse af gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1 (c); og

4.1.4 behandlingen er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1 (f). Hvis vi anvender dette behandlingsgrundlag overfor dig, fremgår de konkrete interesser ovenfor under afsnit 3.2.

4.2 Hvis vi behandler følsomme personoplysninger (såkaldte “særlige kategorier af personoplysninger”) om dig, vil behandlingen kun ske, hvis dette er tilladt efter GDPR, artikel 9, herunder i følgende tilfælde:

4.2.1 efter indhentning af dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med GDPR, artikel 9, stk. 2 (a);

4.2.2 hvis behandlingen foretages for at overholde vores arbejds-, sundheds- eller socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, for så vidt den har hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller en kollektiv overenskomst i medfør af medlemsstaternes nationale ret, som giver fornødne garantier for den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser, jf. GDPR, artikel 9, stk. 2 (b);

4.2.3 hvis behandlingen er nødvendig for at fastslå et retskrav efter gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 9, stk. 2 (f); eller

4.2.4 hvis du på eget initiativ har videregivet oplysningerne til os, jf. GDPR, artikel 9, stk. 2 (e).

4.3 Hvis vi sender direkte markedsføring til dig, herunder på e-mail, beder vi om dit samtykke hertil forinden i overensstemmelse med markedsføringslovens bestemmelser herom.

4.4 Hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage ved at tage kontakt til os på kontaktoplysningerne anført nederst i denne politik. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter vi de personoplysninger, vi har behandlet på baggrund af dit samtykke, medmindre de fortsat kan eller skal behandles, eksempelvis for at overholde en retlig forpligtelse.

 

5. Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

5.1 Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle virksomheder som leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne virksomheder vil ikke modtage eller behandle dine personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf.

5.2 Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af dine personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil.

5.3 Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik, som du af de eksterne virksomheder vil blive gjort opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

5.4 Vi overfører personoplysninger til USA. Sådanne overførsler sker på baggrund af modtagernes certificeringer under “EU-U.S. Privacy Shield” og/eller “Swiss-U.S. Privacy Shield”. Du kan læse mere om Privacy Shield på Datatilsynets hjemmeside eller på www.privacyshield.gov. Sådanne overførsler kan også ske på baggrund af standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget eller godkendt af EU-Kommissionen og muligvis vedtaget af en tilsynsmyndighed, hvorefter der er sikret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

5.5 Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen tillader eller kræver det. Vi er en koncern. Inden for koncernen vil koncernselskaberne fra tid til anden overføre data til andre koncernselskaber og behandle personoplysninger som dataansvarlige eller databehandlere, afhængigt af de konkrete omstændigheder.

5.6 Hvis du har spørgsmål til vores brug af databehandlere, samarbejde med andre dataansvarlige eller overførsel til tredjelande, herunder ønske om udlevering af kopi af dokumentation på, at de fornødne garantier er stillet, kan du rette henvendelse til os. Se om kontakt bagest i denne Politik.

 

6. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

6.1 Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, hvortil de behandles. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med regnskabsmateriale omfattet af bogføringsloven. Hvis du har spørgsmål til vores opbevaring af dine personoplysninger, kan du henvende dig på e-mailen anført nederst i denne Politik.

 

7. Hvilke rettigheder har du som registreret?

7.1 Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:

7.1.1 Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

7.1.2 Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

7.1.3 Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

7.1.4 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

7.1.5 Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt med dig, medmindre  der er tale om et forhold omfattet af databeskyttelsesforordningen, artikel 20, stk. 3 eller 4.

7.1.6 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

7.1.7 Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse uden menneskelig indblanding, medmindre afgørelsen er nødvendig for at opfylde en kontrakt mellem dig og os, at levere en service til dig os eller foretagelsen er hjemlet ved lov eller dit udtrykkelige samtykke.

7.1.8 Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

7.2 Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig via kontaktoplysningerne, der fremgår til sidst i denne Politik under kontakt.

7.3 Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. Hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet.

 

8. Ændringer i denne Politik

8.1 Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne Politik. Gør vi det, retter vi datoen og versionen nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

 

9. Kontakt

9.1 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Politik, eller vil du gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på info@complycloud.com.

 

Dette er version 3, sidst opdateret den 23/07/2019 kl. 14.13

Denne cookie og persondatapolitik er lavet af ComplyCloud.