Datatilsynet er kommet med en nyhed omkring cookies. Når det kommer til cookies og personoplysninger, er både den nye databeskyttelsesforordning og et ældre direktiv i spil. Der arbejdes på europæisk plan på at afklare samspillet mellem de to regelsæt, indtil der kommer nye regler.

Læs nyheden her