GDPR SOLUTION

Our GPDR software allows your ongoing compliance to be run on autopilot.

ComplyCloud is a GDPR-solution that collects all necessary documents and processes in one place so that any user can be become compliant on autopilot.

Everything from creation of the records of processing activities and all legal documents like; 

 

Som bruger følger man en dynamisk to do-liste, der hele tiden viser, hvad der skal gøres for at blive og forblive GDPR-compliant.  

To do-listen hjælper brugere med at huske alle nødvendige dokumenter og løbende processer ved automatisk at lave påmindelser og handlingspunkter.

På den måde kan brugeren egentlig blot følge to-do listen for at vedligeholde og ajourføre virksomhedens GDPR.

Alle virksomheder skal have en fortegnelse, der er en oversigt over virksomhedens behandling af personoplysninger.

Fortegnelserne er samlet et sted, så brugeren nemt har overblik over alle fortegnelsens kapitler. Brugere kan nemt rette og tilføje behandlingsaktiviteter, og bliver virksomheden bedt om at fremvise GDPR-dokumentation til Datatilsynet, kan fortegnelserne printes.

Alle dokumenter og kontroller bliver lavet via simple spørgeskemaer, hvor svært jura er fjernet.

Der er lagt juridisk forretningslogik ind i ComplyCloud-løsningen, sådan at algoritmer tager de svære beslutninger om juraen, imens brugeren nøjes med at tage stilling til den praktiske håndtering af persondata i spørgeskemaerne.

Herefter kommer der færdige dokumenter ud, klar til brug og omfattet af en advokatansvarsforsikring.

Man skal som virksomhed hele tiden kunne dokumentere, at man lever op til kravene i forordningen og foretager løbende kontrol med virksomheden og databehandlere.

Det sikres gennem et automatiseret GDPR-årshjul, der årligt udsender 37 kontroller, der tilsammen dækker over +500 kontroller. Alle kontroller er kortlagt efter revisionserklæringen ISAE3000, der revideres op mod bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen.

Alle kontroller bliver automatisk tilføjet to do-listen. Kontrollerne gennemføres ved spørgeskemaer, hvorefter der oprettes færdige kontrolrapporter til dokumentation af løbende compliance.

Alle virksomheder er påkrævet at foretage løbende egenkontrol for at kunne påvise overholdelse af GDPR.

To do-listen giver brugeren besked, når det er tid til, at virksomheden skal lave egenkontrol.

Når man som dataansvarlig benytter sig af databehandlere, er man pålagt at skulle lave løbende kontrol med disse. En måde at gøre dette på, er ved at bruge kontrolmålene i revisionserklæringen ISAE3000. Dette gøres nemt gennem ComplyCloud, der har integreret alle revisionserklæringen ISAE3000 kontrolmål i løsningen. Man kan som databehandler sende spørgeskemaer med kontrolspørgsmål og anmodning om dokumentation til databehandlere og få komplet audit med gaps retur.

Er din virksomhed underlagt at skulle have en ISAE3000 erklæring, der er en revisionserklæring om overholdelse af GDPR, har vi gjort det muligt for brugeren at lave den forberedende dokumentation til erklæringen.

Brug ComplyCloud til at lave den forberedende dokumentation til revision, så overholdelse af alle kontrolpunkter i ISAE3000 er klar til gennemgang af virksomhedens revisorer. Ved at bruge ComplyCloud til den forberedende del af kortlægningen og dokumentationen, vil det typisk kunne medføre en besparelse på 25-35% på den samlede revisionsomkostning.

Det er muligt at få godkendt og underskrive dokumenter og databehandleraftaler digitalt med NemID eller e-signatur.

Alle udarbejdede dokumenttyper har sin egen dokumentside med samlet overblik over status, hvem dokumentet er oprettet af og fuld versionsstyring, hvor alle versioner af dokumentet kan tilgås – også gamle versioner.

Kommer straks

Har virksomheden allerede udarbejdet en del eller hele virksomhedens GDPR-dokumentation, tilbyder ComplyCloud at lægge den eksisterende dokumentation ind i løsningen, som herefter nemt driftes videre i løsningen, så der laves automatisk kontrol ”på toppen” af allerede udarbejdet dokumentation.

GDPR løsning: ComplyCloud's GDPR årshjul med løbende kontroller

Automated GDPR-annual circle of work

An automated GDPR-annual circle of work ensures the ongoing control required by law. The annual circle automatically sends tasks to be completed to the to-do list. This is done by simple questionnaires and everything is logged so that documentation and control reports can be presented to the Danish Data Protection Agency at any time.

STEP 1-5

- It is that easy

Søg efter dokumenter til GDPR compliance med ComplyCloud

1

ComplyCloud's GDPR to do liste og analyse og rapportering til kontrol med databehandlere

The to do-list constantly shows what needs to be done.

All users have access to a customer-specific to-do-list which constantly updates itself and shows what needs to be done in order to become or remain GDPR-compliant. By always following the to do-list’s directions, the company’s compliance of the GDPR will be ensured.

2

ComplyCloud's udfyldelse af GDPR spørgeskema

Map the company’s data processing the record of processing activities.

All companies need a record of the company’s processing of personal data. The record should be the first step in creating the company’s GDPR-documentation.

3

GDPR løsning automatiseret juridiske dokumenter

Create the company’s documents: policies, instructions and procedures.

The user will be asked to create the company’s policies, procedures and instructions. All documents will be created with questionnaires. To do-lists show which specific documents need to be created in order to comply with the GDPR.

Here, you find a list of all accessible documents.

4

Create data processing agreements.

If there, in the record, has been added data processors and/or data controllers, the to-do-list will automatically ask the user to enter into agreements with those.

5

The annual cycle of work automatically sends control tasks to the to-do list.

When the documentation is made, the customer will follow an automated GDPR-annual circle of work sending tasks and control actions which the customer has to complete in order to comply with the GDPR.

as a choice

We can do it for you

You can go directly to step 5 where your GDPR is run on autopilot. Instead of providing documentation yourself, you can have our team of lawyers to devise final drafts for your company’s GDPR-documentation.

We offer this service for a modest amount to get our customers started quick and easy. 

Get an offer

You are welcome to contact us if you have questions regarding our prices or product.