GDPR nyheder fra Datatilsynet

Fra arbejdsprogrammet kan nævnes, at der vil blive udarbejdet vejledninger om bl.a. følgende emner:

  • Dataansvarlige og databehandlere
  • Videoovervågning
  • Forordningens territoriale anvendelsesområde
  • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra b som hjemmel for behandling (kontrakt)
  • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra f som hjemmel for behandling (interesseafvejning)
  • De registreredes rettigheder
  • Børn og personoplysninger

Ud over de mange vejledninger forventes det, at stillingtagen til konkrete sager og spørgsmål også kommer til at fylde mere fremadrettet.

Læs hele arbejdsprogrammet her (engelsk pdf på EDPB’s hjemmeside).

Læs flere nyheder.