GDPR løsning: ComplyCloud's GDPR årshjul med løbende kontroller

Man skal som virksomhed hele tiden kunne dokumentere, at man lever op til kravene i forordningen og foretager løbende kontrol med virksomheden og databehandlere.

Med vores automatiserede GDPR-årshjul sikrer vi vores kunders løbende kontrol ved at udsende påmindelser, som der skal handles på. Alle kontroller bliver logget, så virksomheden til en hver tid kan fremvise dokumentation og kontrolrapporter til Datatilsynet. Kontrollerne er kortlagt efter revisionserklæringen ISAE3000, der revideres op mod bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen.

Som kunde vil du bl.a. blive bedt om at revidere databehandlerinstruks, lave løbende kontrol med overholdelse af interne processer og opdatere politikker og procedurer. Det hele foregår igen via spørgeskemaer, der guider brugerne igennem processen.