GDPR compliance

ComplyCloud laver og vedligeholder jeres GDPR-dokumentation

Med ComplyCloud kommer I altid til at overholde reglerne om behandling af persondata. I får nemt udarbejdet alle juridiske GDPR-dokumenter med simple spørgeskemaer, og vi sørger for at opdatere jeres dokumenter, hvis Datatilsynet kommer med nye vejledninger eller praksis. Når dokumentationen er udarbejdet, driftes og vedligeholdes jeres dokumentation ved hjælp af et automatiseret GDPR-årshjul, der løbende udsender påmindelser, når der kræves handling fra jer. På den måde bliver og forbliver I GDPR-compliant.

FÅ EN GRATIS DEMO

GDPR gjort enkelt og nemt

Der er ingen templates eller tomme skabeloner, der skal udfyldes. Blot ved at klikke sig igennem simple spørgeskemaer og følge en to-do liste, udarbejder alle GDPR-dokumenter. I får færdige dokumenter, hvor de juridiske vurderinger er foretaget af vores software og algoritmer, som er lavet af vores specialister med advokat- og it-baggrund.

Simple spørgeskemaer

Dokumenter udarbejdes ved at udfylde simple spørgeskemaer

Løbende kontrol

Løbende kontrol sikres med vores GDPR-årshjul, der følger ISAE3000

Juridisk support

I har juridisk support fra vores advokatkontor inkluderet

Advokatkontor

ComplyCloud har et tilknyttet advokatfirma som en del af sin løsning

Juridisk support

I har adgang til juridisk support fra vores tilknyttede advokatfirma

Advokatkontor

Vi har et tilknyttet advokatkontor som en del af vores løsning

Forsikring

I får optimal tryghed gennem en advokatansvarsforsikring

Lovændringer

Vi holder øje med lovgivning og opdaterer automatisk dokumenter

 • 1

  Følg to-do liste

  To-do listen viser dig hele tiden, hvad du skal gøre

 • 2

  Lav fortegnelse

  Kortlæg virksomhedens behandling af personoplysninger

 • 3

  Lav dokumenter

  Lav virksomhedens politikker, instrukser og procedurer

 • 4

  Lav aftaler

  Lav databehandleraftaler

 • 5

  Automatisk kontrol

  GDPR-årshjul sender løbende kontrolopgaver til to-do listen

0 FORSKELLIGE DOKUMENTVERSIONER

0 OPRETTEDE DATABEHANDLERAFTALER

0 OPRETTEDE FORTEGNELSER

GDPR ÅRSHJUL

Vi hjælper med din drift og vedligeholdelse af GDPR

Man skal som virksomhed hele tiden kunne dokumentere, at man lever op til kravene i forordningen og foretager løbende kontrol med virksomheden og databehandlere.

Med vores automatiserede GDPR-årshjul kan I være sikre på, at I overholder loven. Vi sikrer jeres løbende kontrol ved at udsende påmindelser, som I skal handle på. I vil bl.a. blive bedt om at revidere databehandlerinstruks, lave løbende kontrol med overholdelse af interne processer og opdatere politikker og procedurer. Det hele foregår igen via spørgeskemaer, der guider jer igennem processen, og som logger jeres kontrol, så I til en hver tid kan fremvise dokumentation og kontrolrapporter til Datatilsynet. Kontrollerne er kortlagt efter revisionserklæringen ISAE3000, der revideres op mod bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen.

FÅ EN GRATIS DEMO

Udvalgte kunder

DBK
Cure4you
HDI
DTUBusiness
ITD
Langebæk
LogicMedia
MapsPeople
Sivantos
Telenabler
MVNordic
Palfinger
ViroGates
Fiberby
BotSupply

ISAE3000

Lav egenkontrol og forberedende dokumentation til revisionserklæring

Med ComplyCloud er det nemt at lave egenkontrol og forberedende dokumentation til revisionserklæring i henhold til alle kontroller i ISAE3000 og ISAE3402 revisionsstandarderne. Ved brug af ComplyCloud vil kortlægning og dokumentation typisk medføre en besparelse på 25-35% på den samlede revisionsomkostning.

Kontrolrapport

Lav nemt kontrolrapporter som databehandler til alle virksomhedens kunder og dataansvarlige, der dokumenterer virksomhedens overholdelse af ISAE3000.

Forbered dokumentation

Forbered nemt dokumentation til revision, så overholdelse af alle kontrolpunkter i ISAE3000 er klar til gennemgang af jeres revisorer.

Lav egenkontrol

Lav nemt egenkontrol som dataansvarlig efter ISAE3000 og alt den underliggende dokumentation.

Dokumentpakken

 

Vi har dokumenterne klar til jer. I skal blot besvare spørgsmål i spørgeskemaer om jeres forretning og jeres behandling af personoplysninger, så klarer vi resten, og I får færdige dokumenter klar til brug.

Er I en lille eller mellemstor virksomhed?

ComplyCloud’s GDPR-værktøj henvender sig til brugere på alle niveauer – også personer uden juridisk baggrund. Vi holder GDPR-dokumentation nede på et niveau, hvor alle kan være med.

ComplyCloud tilpasser sig virksomhedens branche, hvilket sparer virksomheden for unødig og overflødig dokumentation.

Vores tilbud om at lave færdige udkast til virksomhedens politikker, fortegnelser, instrukser og procesbeskrivelser er blevet ret populært blandt vores mindre virksomhedskunder, da det minimerer arbejdsbyrden og er en billig tillægsydelse.

Er I en større virksomhed?

Med ComplyCloud’s GDPR-værktøj gør vi det nemt for større virksomheder og koncerner at håndtere dokumentation og kontrol på tværs af en kompleks organisation.

Der kan opsættes brugerrettigheder, så udvalgte brugere har fuldt overblik over alle selskaber, og øvrige brugere kan tildeles forskellige roller og beføjelser, så det passer til organisationens governance-model.

Vi tilbyder implementering af allerede udarbejdet dokumentation samt oprettelse af fortegnelser og dokumenter. Vi tilbyder også workshops og uddannelsesforløb, herunder e-learning.

Hvis I har særlige krav til dokumentation eller processer, kan vi tilpasse dette som del af implementeringen.

FÅ EN GRATIS DEMO

Priser

Vores priser bestemmes ud fra virksomhedens størrelse og vores standardløsning starter fra 9.900 kr. Vores kundesegment dækker alt fra små virksomheder, med under 10 ansatte, til nogle af Danmarks største virksomheder. Vi tilbyder to forskellige løsninger.

Standard GDPR-compliance

Virksomheden udfylder selv GDPR-dokumentationen via simple spørgeskema. Der er ingen skabeloner, der skal udfyldes, og kompleks jura er fjernet. Hurtigt og nemt får I selv udarbejdet alt nødvendig dokumentation.

Vi udfylder jeres GDPR dokumentation

Vi tilbyder en GDPR løsning, hvor vi udarbejder hele virksomhedens GDPR-dokumentation. Vi udarbejder alle fortegnelser, dokumenter og politikker for jer, som var det fysiske advokater, der løste opgaven manuelt. Prisen bestemmes ud fra virksomhedens kompleksitet.

Kontakt os og få et tilbud

Jeg ønsker en gratis demo til:

Download apk miniclip android | android racing game on APKMod1.Com