Kontrol med

DATABEHANDLERE

Før nem og hurtig kontrol med databehandlere

Som dataansvarlig og databehandler er man forpligtet til at føre kontrol med alle databehandlere og underdatabehandlere. Med ComplyCloud’s løsning er det nemt, hurtigt og sikkert for den dataansvarlige virksomhed at kontrollere sine databehandlere.

Med et digitalt spørgeskema, der fremsendes til databehandleren, føres der kontrol med databehandlerens håndtering af personoplysninger.

ComplyCloud analyserer svarene og samler resultaterne i en rapport, som den dataansvarlige kan handle på.

Kontakt os for at høre mere.

Kontrollens 3 trin

Spørgeskema kontrol med databehandler

Send spørgeskema

Som dataansvarlig fremsender du et digitalt spørgeskema til databehandler, som er udarbejdet af ComplyCloud

ComplyClouds spørgeskemaer og rapporter

Spørgeskema besvares

Databehandleren modtager spørgeskemaet og besvarer det digitalt, hvorefter ComplyCloud får svarene

GDPR løsning færdig juridisk dokumentation

Modtag analyse og rapport

ComplyCloud analyserer svarene, og dataansvarlig modtager en rapport med databehandlers compliance-niveau og anbefalinger  

ISAE 3000 revisionserklæring GDPR

Servicen bygger på

ISAE 3000

Servicen bygger på revisionstandarden ISAE 3000, som er udarbejdet af FSR – forenede revisorer i samarbejde med Datatilsynet.

Servicen vil kunne hjælpe dataansvarlige i forhold til at føre det fornødne tilsyn med deres databehandlere. Dette skal blandt andet sikre, at databehandlerne lever op til kravene i GDPR, som de har forpligtet sig til i de indgåede databehandleraftaler.

Læs mere om ISAE 3000 erklæringen hos FSR her.

Hvorfor føre kontrol med databehandlere?

I følge Databeskyttelsesforordningen er man som dataansvarlig forpligtet til at skulle føre kontrol med sine databehandlere - og som databehandler føre kontrol med sine underdatabehandlere.

Det betyder, at man skal sikre, at der foreligger en databehandleraftale mellem parterne og derudover føre tilsyn med, at aftalen bliver overholdt - herunder at databehandleren har gennemført de aftalte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere fra Datatilsynet her

Spørgeskema GDPR Kontrol med databehandlere ComplyCloud software

Vil du vide mere?

Kontakt os hvis du ønsker at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at lave kontrol med din virksomheds databehandlere.

Send mail