Søg efter dokumenter til GDPR compliance med ComplyCloud

Afgørelsen fastlægger opsummeret, at et cookiesamtykke

  1. ikke er gyldigt, hvis de pågældende tjekbokse er udfyldt på forhånd (dvs. hvor der på forhånd er sat et kryds), derimod skal brugeren selv sætte kryds og eksempelvis klikke ”OK”,
  2. skal følge af en aktiv adfærd fra brugeren, dvs. ikke kan formodes at blive givet eksempelvis ved tavshed, forudafkrydsede felter eller inaktivitet,
  3. forudsætter, at brugeren forinden har modtaget relevant information om blandt andet (a) hvorvidt tredjemand har mulighed for at få adgang til de pågældende cookies, og, hvis cookies opbevares i lang tid, (b) hvor lang tid de pågældende cookies fungerer (funktionsvarighed) og
  4. skal vurderes uafhængigt af, hvorvidt disse cookies udgør personoplysninger.