GDPR løsning: ComplyCloud's GDPR årshjul med løbende kontroller

Der er netop lagt 3 nye kontrolopgaver på alle kunders to do-liste. Alle kontroller følger ComplyCloud’s automatiserede GDPR-årshjul, der sikrer, at alle kunder overholder reglerne omkring løbende kontrol og ajourføring. 

De 3 kontroller er:

  • Ajourføring af fortegnelsen
  • Kontrolrapport om sletning
  • Egenkontrol del 2 af 3 

ComplyCloud’s GDPR-årshjul udsender årligt 37 kontroller, der tilsammen dækker over +500 kontroller. Alle kontroller er kortlagt efter revisionsstandarden ISAE3000, der revideres op mod bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen. Kontrollene dækker over kvartals-, halvårlige- og årlige kontroller samt kontrol med databehandlere. Læs mere om årshjulet her.

Er du kunde, og den ansvarlige i virksomheden til at gennemføre de løbende kontrolopgaver, kan du tilgå kontrollerne via app.complycloud.com/login.

Hvis du har brug for hjælp eller vejledning til udfyldelsen af to-dos, kan du altid kontakte os på support@complycloud.com.