Sanctions compliance

ComplyCloud’s Sanctions løsning giver brugere mulighed for nemt at søge i alle relevante lister over sanktionerede og embargo-pålagte personer og selskaber og gennemse og markere søgehits hurtigt og præcist. Løsningen sørger samtidig automatisk for at holde en komplet revisonslog, så overholdelse af reglerne altid kan dokumenteres også overfor intern eller ekstern revision.

Få en gratis demo

Sanctions løsningen

Nemt at søge

Man kan nemt søge på tværs af alle sanctions og embargo lister

Overblik

Man har altid overblik over søgningers resultater og kan nemt kommentere og træffe beslutninger

Fuld revisionslog

Søgninger og resultater logges automatisk, så der kan dokumenteres compliance

Automatisk opdatering af lister

Løsningen opdaterer automatisk alle lister, når der tilføjes eller fjernes navne (op til 10 gange i døgnet)

Brugervenlig

Løsningen er meget enkel at bruge, og brugeren har altid overblik

Support

Juridisk og teknisk support sidder klar

Hvad er Sanctions?

Sanctions er diplomatiske tiltag indført af lande eller grupper af lande (f.eks. EU) mod andre lande, personer og selskaber. Sanctions indføres gennem retslige akter som EU-forordninger, rådsbeslutninger eller lignende.

Overtrædelse ved handel eller gennemførelse af transaktioner med sanktionerede personer eller selskaber kan efter straffeloven straffes med bøde og i værste fald fængsel.

Kontakt os for at modtage en mere udførlig white paper om reglerne om Sanctions.

Hvilke tiltag kræves for compliance?

Generelt set skal man undlade at handle eller gennemføre transaktioner med lande, personer eller selskaber, som er på sanktionslister.

I vores Sanctions-løsning har vi udviklet en database og søgemaskine, så brugere nemt og hurtigt kan søge på personer og selskaber i alle gængse Sanctions-lister, som vores software automatisk opdaterer flere gange dagligt. På den måde kan man hurtigt og omkostningseffektivt sikre dokumentation for, at man ikke handler med sanktionerede personer eller selskaber.

Nemt – korrekt – sporbart

Vores løsning gør det nemmere, hurtigere og sporbart at gennemføre søgninger på sanktionerede personer og selskaber.

Du bruger

30 min

manuelt

Du bruger

30 sek

med ComplyCloud

Vil du se en gratis demo?

Download apk miniclip android | android racing game on APKMod1.Com