GDPR juridiske lovpligtige dokumenter

 The European Court of Justice (ECJ) har netop truffet afgørelse vedrørende fælles dataansvar mellem en hjemmesideejer og en social netværkstjeneste for den indsamling af personoplysninger, der sker ved en hjemmesideejers integrering af socialt plugin på hjemmesiden, såsom ”synes godt om”-knappen fra Facebook. Det fælles ansvar er dog begrænset til den behandling, som finder sted ved overførslen til Facebook. En hjemmeside/webstedeejer er således ikke ansvarlig for Facebooks efterfølgende behandling og opbevaring af personoplysningerne.

Når en hjemmesideejer integrerer ”synes-godt-om”-knappen fra Facebook på sin hjemmeside, giver ejeren Facebook mulighed for at indhente personoplysningerne om hjemmesidens besøgende, herunder oplysninger om den besøgendes IP-adresse og tekniske oplysninger om browser mv., fra det tidspunkt, hvor den besøgende har klikket sig ind på hjemmesiden, uanset om den besøgende er medlem af Facebook og uanset om den besøgende har klikket på ”synes-godt-om”-knappen. Dette medfører, at hjemmesideejeren er fælles dataansvarlig med Facebook, uanset at hjemmesideejeren ingen indflydelse har på hvilke oplysninger, der overføres eller hvad det sociale netværk/eksterne udbyder gør med de overførte personoplysninger.

Det fælles ansvar indebærer, at hjemmesideejere som har integreret et socialt plugin fra et socialt netværk, skal være opmærksomme på, at de skal:

  • Indhente samtykke fra besøgende til, at der sker en overførsel af oplysninger om vedkommendes IP-adresse og tekniske oplysninger om browser mv. til det sociale netværk
  • Give de besøgende oplysning om denne videregivelse
  • Indgå en aftale om fælles dataansvar med det sociale medie

Selvom sagen omhandler et fælles ansvar mellem en hjemmesideejer og Facebook, kan det udledes af afgørelsen, at hjemmesideejere har et fælles dataansvar med alle eksterne udbydere, herunder øvrige sociale netværkstjenester, der tilbyder et socialt plugin, hvorefter der kan ske en overførsel af personoplysninger. Et socialt plugin kan være fotos, videoer, nyheder og eksempelvis »synes godt om«-knap fra Facebook.

Læs dommen her.